Yksilöllinen kokonaisvaltainen valmennus

TOECA tarjoaa yksilö- ja joukkuelajien urheilijoille fyysisen harjoittelun palveluita. Valmennuspalvelumme perustuvat korkeaan koulutustasoon ja käytännön kokemukseen.

Fyysisen harjoittelun merkitys on tärkeää, puhutaan sitten yksilö- tai joukkueurheilusta. Nykypäivän urheilijoiden tärkein työväline on heidän oma kehonsa.

Urheilijan kokonaissuorituskyky lajisuorituksessa määräytyy taidon, fyysisten ominaisuuksien ja henkisen kapasiteetin mukaan. Kaiken valmennustoiminnan tärkeimpänä lähtökohtana pitää olla ihmisen kokonaisvaltainen turvaaminen, jolloin valmentaja kuuntelee urheilijaa ja jolloin valmentaja ottaa urheilijansa mielipiteet huomioon. Psyyke on mielenhallintaa, jota voi kehittää. Näin ollen se kuuluu taito- ominaisuuksiin. Taito on tärkein ominaisuus käytännössä kaikissa urheilulajeissa. Kuitenkin vain hyvä fyysinen suorituskyky mahdollistaa taidon toteuttamisen. Nämä kaksi ominaisuutta täytyy osata suhteuttaa toisiinsa. Ennen kaikkea kun harjoitellaan fyysisiä ominaisuuksia taito ei saa kärsiä.

Onkin tärkeää, että urheilija on fyysisesti kunnossa, jotta hän pystyy keskittymään oman lajinsa suoritukseen täydellisesti. Pelkkä lajiharjoittelu ei riitä tähän, tarvitaan apuharjoitteita eri lajeista. Jokainen urheilija tarvitsee hyvän koordinaation, tasapainon, liikkuvuuden, rytmitajun, oman vartalon hallinnan ja hyvin kehittyneet voimaominaisuudet.

Urheilijoille laaditaan yksilöllinen harjoitteluohjelma fyysisten ominaisuuksien kehittämiseksi. Harjoittelu suunnitellaan urheilijan tarpeiden ja kykyjen mukaan. Tämä tarkoittaa urheilijan kanssa käytäviä vuorovaikutuksellisia keskusteluja säännöllisesti sekä lajianalyysin tekemistä. Pyrimme kehittämään lihastasapainoa, nopeutta, liikkuvuutta, koordinaatiota ja eri voimaominaisuuksia lajin vaatimalla tavalla.